Skolen hjuldamperen

Uddannelsessted som tilbyder den 3 årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU

OM HJULDAMPEREN

Skolen Hjuldamperen er et uddannelsessted som åbnede i august 2009. Vi tilbyder B.la. den 3 årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU for unge i alderen 16 – 25 år.

Vi er et lille uddannelsestilbud der er beliggende to steder. Det ene er i Lyngby på Lyngbygårdsvej 98, og i Taarbæk lidt nord for København. Vi er igennem årene vokset stille og roligt til at være en skole med 25 – 30 elever.

Vi tilbyder STU til unge med særlige behov, Beskyttet beskæftigelse, fritid og aktivitetstilbud, afklarende praktikker, dele af ressource forløb mv.
Alle forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med de unges kommuner, UU vejledere, pårørende og den unge selv.

På Hjuldamperen arbejder vi individuelt med de unge gennem tæt underviserstøtte og konkrete planer og målsætninger. Planerne og målsætningerne evalueres ofte og korrigeres i takt med de unges udvikling.
Vi har struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, som gør at eleverne trygt og roligt kan udvikle sig skridt for skridt frem mod et selvstændigt voksenliv.

Hjuldamperen er et tilbud til unge, hvor de kan opnå de kompetencer, der skal til for at få et godt og aktivt voksenliv. Vi ønsker at uddanne de unge, så de efter endt uddannelse kan finde deres særlige plads på arbejdsmarkedet eller fortsætte i videre uddannelse.
Uddannelsen sigter endvidere mod, at eleverne skal udvikle selvindsigt, godt selvværd, selvstændighed og selvforvaltning.

På Hjuldamperen arbejdes der med, at de unge igennem uddannelsen tilegner sig reelle arbejdsrelevante kompetence beviser. der tilbydes b.la. livredderkurser, hygiejnecertifikat kurser, førstehjælp, speedbådscertifikater, ART certificering af unge, motorsavskurser og mange andre.

Andre tilbud

Vi er godkendt af Lyngby kommune til at kunne tilbyde fire pladser fordelt henholdsvis på beskyttet beskæftigelse efter §103 i serviceloven og aktivitets- og samværstilbud jvf. §104 i serviceloven.

Læs mere på tilbudsportalen.

Skolen Hjuldamperen ApS er en privat skole som er startet af Jette Bach og Anders Flindt den 1. august 2009 i lokaler på Taarbæk Strandvej 59 O, 2930 Klampenborg. Igennem årene er flere lokaler kommet til og sidste skud på stammen er vores afdeling på Lyngbygårdsvej 98 i Lyngby.
I 2011 fik vi mulighed for at overtage en tidligere lejrskole i Sverige. Vi benytter denne som lejrskole til vores elever på skolen Hjuldamperen. Vores lejrskole i Sverige rummer fantastiske muligheder for vores elever, vi arrangerer eks. ski- og kælketure, vandreture, badeture, skydning med softguns, bue og pil mv. Vi tager der op flere gange årligt og der arrangeres ligeledes også værkstedsture, hvor eleverne har undervisning samt arbejder i det grønne område.

I 2013 åbner vi bosted i Holte, da en ung mand på vores STU fik brug for at bo på bosted. Vi blev godkendt af Hovedstadens tilsyn til at drive bosted efter §107 i serviceloven til 4 unge. Vi lukkede igen 31.12.2015, hvor den unge mand flyttede i egen lejlighed.
I september 2015 åbnede vi Cafe Hjuldamperen, Taarbæk Strandvej 59 P, 2930 Klampenborg, som et led i vores tilbud på skolen Hjuldamperen. Cafeen anvendes i dag til intern praktik for vores STU elever, beskyttet beskæftigelse og til unge i andre tilbud på skolen. (Vi etablerer hvert år afklarende praktikker til unge under andre § i arbejdsmarkedslovgivningen). De lokale borgere i Taarbæk sætter stor pris på vores Cafe og der er en stor tilslutning fra lokalbefolkningen, hvilket giver vores unge en unik mulighed for at tilegne sig færdigheder indenfor køkken og cafebranchen.
November 2015 indgår vi en aftale med Naturstyrelsen om at anvende og vedligeholde Cottageparken i Taarbæk. Vi anvender denne park til undervisning af vores elever indenfor det grønne område samt til natur og teknik undervisning. Vi bruger også disse arealer til bevægelse, mv. Lokalbefolkningen er særdeles glade for vores arbejde i parken, hvilket giver de unge anerkendelse og ros for at holde parken ren og fin. Vi lægger vægt på at vores unge lærer at værne om naturen.
Vi bliver i 2016 godkendt til at kunne tilbyde beskyttet beskæftigelse §103 og fritid og aktivitetstilbud §104 i Serviceloven. (til i alt 4 personer). Vi har én ung indskrevet på nuværende tidspunkt. (1. 2. 2019)

CVR-nummer 25 65 19 52
Skolen Hjuldamperen – P nummer 101 89 86 244
Café Hjuldamperen – P nummer 102 12 17 227

Vores afdelinger

Lyngbyafdelingen

Hjuldamperens afdeling i Lyngby ligger på Lyngbygårdsvej 98. Lokalerne er store, lyse og giver mulighed for mange typer udfoldelser af forskellig art.

Elevgruppen, der går her, er alle unge mennesker med brug for den ro, som Lyngby Afdelingen kan tilbyde. Elevernes individuelle boglige færdigheder, samt skolemæssige baggrund er forskellig, og derfor er undervisningen individuelt tilrettelagt, så den enkelte følger sin personlige uddannelsesplan, samt udfordrer sig selv på den bedst mulige måde.
Undervisningen er varierende, men fagene er gennemgående uge for uge. Deltagerne har mulighed for at deltage i forskellige FVU-fag tilbudt af AOF Nordsjælland på Milnersvej 35B i Hillerød. Her tilbydes henholdsvis dansk, matematik og ordblindeundervisning – alt differentieret efter den enkelte elevs behov.
I Lyngby har vi to faste undervisere, der begge varetager forskellige fag. Vi tilbyder bl.a. billedkunst på højt niveau, hvor der arbejdes med klassiske teknikker, fx discipliner som croquis, eksperimentere og lege med alternative teknikker – stilleben, perspektiv, struktur og overflade, lys og skygge, og contour tegning med ståltråd. Derudover tilbydes der motorik/sansetræning, IT-kørekort, sprogfag: spansk og japansk, ART undervisning/træning i sociale færdigheder, emotionel selvforståelse og moralsk empati. Herudover tilrettelægger vi fagrelaterede ekskursioner, hvor teoretisk forberedelse altid går forud for en tur.
Der arbejdes med samfundsforståelse, og der ses hver dag nyhedsudsendelser og diskuteres samfundsfaglige emner. Derudover besøges årligt henholdsvis EU-huset, Folketinget, samt lokalpolitiske institutioner.
I lyngby er der god tid til den enkelte elev, og dagligdagen handler om at styrke den enkelte elev i en positiv retning, hvor livsmod og tro på sig selv og fremtiden kan blomstre.

Afdelingen i Taarbæk

Vores anden afdeling i Taarbæk åbnede vi her på Taarbæk Strandvej 59 i marts måned 2010. Vi var på daværende tidspunkt kommet op omkring 10 elever.

I afdelingen har vi et rigtig godt og aktivt ungdomsmiljø, med meget opfindsomme og glade elever. Vi arbejder meget med dannelses, sociallæring og træning, hvilket afspejles i et godt og velfungerende uddannelsesmiljø.

Det er her at Emil, Dennis og Hanna holder til med deres gruppe på 8-10 elever.

Her foregår den daglige fagundervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Bo-undervisning
 • Religion
 • Film og videoredigering
 • E-Sport og PS4
 • IT
 • Samfundsfag

Derudover findes et hav af muligheder og tilbud samt valgfag ud af huset som eksempelvis:

 • Sprog (fransk, spansk, japansk)
 • Det grønne område
 • Fitness
 • Cykling, hockey, stikbold, fodbold
 • Musik/sang
 • Sejlads (kun sommer)
 • Ridning
 • Museumsbesøg
 • Ture til folketinget, EU-huset mfl.
 • Praktik

Taarbækafdeling 2. (kaldet Køkkenafdelingen)

Vores første afdeling i Taarbæk åbnede vi her på Taarbæk Strandvej 59 O med tre elever den 1. august 2009.
Det er her at Isa og Sandra holder til med deres gruppe på 8-10 elever.
Her foregår den daglige fagundervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Engelsk
 • ADL-træning
 • Kost
 • Madlavning og bagning

På grund af det sidste derfor kaldet Køkkenafdelingen.

Køkkenafdelingen er én af STU-tilbuddets tre afdelinger. En af de ting køkkenafdelingen særligt egner sig til er at arbejde med bo-træning, da vi her råder over et stort køkken. Her bliver der b.la. undervist i madlavning, rengøring, indkøb, økonomi, budget, e-boks.

I afdelingen bliver der også arbejdet med en del fagligundervisning – samfundsfag, engelsk, matematik, dansk, pædagogik mm.
Vores elever er meget forskellige – fælles for dem alle er, at de indgår i det fællesskab der er i gruppen. Alle er gode til at respektere hinandens meninger og som skolekammerater giver de plads til alle i fællesskabet. Fælles for elevgruppen er også at de er aktivt deltagende i undervisningen og hverdagen i afdelingen. Der er plads til både fagligundervisning, fx deltagelse i livredderundervisningen, praktikker, grin og gråd.

Vi bestræber os på at skabe genkendelige rammer for eleverne, der gør hverdagen tryg og forudsigelig.

Café Hjuldamperen

I Hjuldamperens Café tilbyder vi Interne praktikpladser til vores elever. Her tilbydes eleverne en praktik i en beskyttet og pædagogiske ramme. Hvor de trin for trin kan tilegne sig viden og erfaring indenfor køkken og caféområdet. Vi lægger stor vægt på at praktikkerne er tilrettelagt helt individuelt i samarbejde med elevens kontaktlære og cafeens personale. Der er tæt observation og dokumentation af elevens praktik. Og der arbejdes muligheden for om der kan gås videre med evt. lignende ekstern praktik. Cafeen giver en god mulighed for at give eleverne tilegner sig de kompetence der kræves i branchen. arbejdsmarked.

Vores tredje afdeling åbnede vi på Taarbæk Strandvej 59 P i april 2015. Vi ville så gerne tilbyde interne praktikker til vores elever samt give byen en cafe, hvor de fantastiske beboere i byen, kunne nyde en kop kaffe og en kage.

For øjeblikket er det Mary Jane og Jette man møder i cafeen, hvor vi tilrettelægger den daglige praktik og undervisning for de elever der er tilknyttet cafeen.

I vores Cafe tilbydes eleverne en praktik i en beskyttet og pædagogiske ramme, hvor de unge trin for trin kan tilegne sig viden og erfaring inden for køkken og caféområdet. Vi lægger stor vægt på, at praktikkerne er tilrettelagt helt individuelt og håndholdt i samarbejde med elevens kontaktlærer og cafeens personale.

Der er tæt observation og dokumentation af elevens praktik. Ofte er de interne praktikker de første praktikker i et uddannelsesforløb på Skolen Hjuldamperen. I nogle tilfælde fortsætter den unge i en langvarig praktikperiode i cafeen, når det giver mening i uddannelsesplanen. Oftest vil der være tale om tidsbegrænsede praktikker, hvor eleven arbejder med tilegnelse af grundlæggende viden omkring det at være på en arbejdsplads.

Eleven lærer desuden at lave  flere delopgaver i cafeen. Det kunne eks. vis være at lave en dej og bage et brød, lave kaffe og hælde på termokande, samt servere for en kunde med støtte. Mere krævende arbejdsopgaver kunne være at betjene kassen med støtte, fylde køleskab op, rengøringsopgaver, lære omkring egenkontrol mv. 

Eleverne vil få hygiejnecertifikat og er alle instrueret i egenkontrol og køkkenhygiejne.

Vi bruger også cafeen til sociale aktiviteter og en gang imellem er der åbent udenfor skolens almindelige åbningstid.

 

 

BILLEDER AF HVERDAGEN