Vores personale

Mød vores personale

Vores visioner

Vi ønsker, at de unge skal opleve, at det skal være sjovt og glædesfyldt at lære. Mange kan huske, da vi startede i skolen og havde en drivkraft til at lære, bare fordi, det var sjovt i sig selv.

Vi ønsker at give de unge en oplevelse og en erfaring af, at det at lære er sjovt og værdifuldt. Vi ønsker, at Hjuldamperens unge skal opleve at blive mødt, set og anerkendt af deres omgivelser og komme frem til, at det meste er muligt. Som Pippi Langstrømpe udtalte, da nogen spurgte hende: ”Kunne du godt finde ud af det?” Hun svarede: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt.”

Vi tror på, at alle unge gør det bedste de kan ud fra de forudsætninger, de måtte have på et givent tidspunkt. Vi vil gerne arbejde med at give disse unge lysten til at lære. Næsten alle børn har, når de starter i folkeskolen, en nysgerrighed og motivation for at lære, men mange mister denne lyst undervejs og nogle udvikler en adfærd, der er hæmmende for udvikling og uddannelse.

Vores grundlæggende intention er, at alle elever på Hjuldamperen skal uddannes så langt deres kvalifikationer og ressourcer rækker.  Vi vil arbejde for at uddannelsen hos os giver adgang til beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller fører til videre uddannelse. Vi vil sørge for at have et veluddannet personale og at vi løbende opdaterer vores viden. Vi vil deltage i netværk, kurser og videre uddannelser, så vi kan tilbyde vores unge de allerbedste undervisere.

Vores grundlæggende intention er , at vi insisterer på, at ville lære vores unge noget vigtigt og har ambitioner for de unge i forhold til deres liv, fremtid og udvikling.

Uddannelsen på Hjuldamperen bliver individuelt tilrettelagt efter den enkeltes unges behov.

Inger Just

Underviser

Underviser i Lyngby afdelingen. Underviser i b.la. yoga, botræning og kognitiv udvikling.

Uddannelse:

Socialpædagog, samt uddannet lærer. Efteruddannelse i CVU regi: “200 timers kursus/autisme”. Herudover uddannet MBSR mindfulnesslærer, samt drama og pædagogisk yoga og Certificeret instruktør i ART hos Art-Academy.

Yuko Sakurai

Underviser

Baggrund som socialpædagog på specialskole og har siden 2009 arbejdet inden for specialområdet, hvor elevernes alder ligger mellem 6 -25 år med psykiske udviklingsforstyrrelser, hvoraf størstedelen er diagnosticeret inden for autisme spektrum forstyrrelser, samt ADHD, mental retardering samt indlæringsvanskeligheder.

Underviser her på Hjuldamperen bl.a. i billedkunst, syns og sansemotorik, japansk mv.

Uddannelse:

Professionsbachelor som pædagog fra Professionshøjskolen UCC, og 5 dage intensivt træningskursus i Struktureret, visualiseret specialpædagogik fra TEACCH.

Jenny Bohr

Konsulent

Som konsulent på Hjuldamperen, afholder jeg med opkvalificering af medarbejderne omkring skriftlighed/pædagogisk dokumentation samt kognitivvenlig pædagogik, de 10 H’er, struktureret pædagogik, visualisering og omverdens-strukturering og samarbejdsbaseret problemløsning.

Herudover har jeg, i perioder Plan B-samtaler med enkelte elever og tilbyder også træning med frontal-Biofeedback. Læse mere om dette på www.jb-cps.dk eller www.hjernecentrum.dk

Kognitionskonsulent Jenny Bohr er uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og uddannet Advanced trainee, i Collaborative Problem Solving, Boston, Mass. Jenny har de senere år fungeret som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet for både fagfolk og pårørende. Jenny har skrevet bøgerne ”Problemløsende Inklusion” og ”Samarbejdsbaseret problemløsning”.

Patrick Schou

Skolesekretær

Som Hjuldamperens skolesekretær, består mit arbejde hovedsageligt i at udføre det administrative arbejde, som hører til en uddannelses institution. Endvidere er jeg Hjuldamperens arbejdsmiljørepræsentant, og bidrager til et godt og sikkert arbejdsmiljø på skolen.

Uddannelse

Uddannet administrationsøkonom og professionsbachelor i offentlig administrationProfessionshøjskolen Metropol. Hertil har jeg taget den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelsen, for at kunne varetage mit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

Tobias Weber Andersen

Underviser

Tilknyttet Skolen Hjuldamperen som friluftsmedarbejder siden 2009 og står for friluftsture og kultur og aktivitetsfag.

Har gennem de sidste 11 år drevet egen virksomhed Kayak Bar og Kayak Republic i København.

Uddannelse

Uddannet Idrætslære og Friluftsvejleder fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Dennis Bo Sørensen

Underviser

Tilknyttet Skolen Hjuldamperen som underviser siden 2013 og står for undervisningen i samfundsfag, det grønne område i  Cottageparken, natur og teknik mv.

Underviser og praktikvejleder.

Tidligere og nuværende områder: Instruktør i Hjemmeværnet, har været jobkonsulent i AOF, aktiveringsleder for arbejdsløse i en kommune.

Uddannelse:

Skolelærer fra lærerseminarium, Jonstrup i Lyngby og Certificeret instruktør i ART hos Art-Academy.

Emil Loui

Underviser

Har været underviser på Skolen Hjuldamperen siden skolens start i 2009, og har undervist eleverne i almene skolefag, coaching, botræning, madlavning og café. Planlægger og deltager i klubarrangementer og andre kulturbegivenheder. Følger og etablere praktik i lokalområdet, samt underviser inden for køkken og café.

Uddannelse:

Coach fra Manning inspire, 120 timers pædagogmedhjælper uddannelse, bassin livredder, sportsmassør og grundforløb på kokkeuddannelsen, samt lærling som kokkeelev i 2 år på restaurant.

Jette Bach

Forstander og stifter af Skolen Hjuldamperen.

Mine opgaver er ledelse indenfor det pædagogiske område samt coaching og undervisning af eleverne.

Uddannelse:

Børnehavepædagog, Taarnby Børnehave seminarium, Årskursus for socialpædagogisk højskole, Organisations coach diplomuddannelse, K-Nord Lyngby, Certificeret instruktør i ART, Art-Academy, derudover mange andre kurser inden for målgruppen.

Tidligere arbejde:

Tidligere arbejde som vejleder, kurator for unge med særlige behov på en specialskole, samt arbejde som sagsbehandler, hjemmehosser og kontaktperson for familier og unge. Jeg har med til at lave projekter b.la. i USA og gået Caminoen med piger med særlige behov.
Derudover har jeg været med i opstarten af flere specialskoler og institutioner. Jeg har tidligere haft min egen café i Dyrehaven i Klampenborg. Jeg har i tidligere arbejde været afdelingsleder på et bosted for voksne udviklingshæmmet.

Anders Flindt

Administrativ leder, forstander og stifter af Skolen Hjuldamperen.

Opgaverne består af drift, ledelse samt administrative opgaver. Derudover undervisning inden for træ og metal, speedbåd, sejlads og det grønne område mv.

Uddannelse:

Automekaniker, Lyngby Teknisk Skole, Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse, Arbejdsmiljø Eksperten, samt diverse pædagogiske kurser, gaffeltruckkursus, motorsavskursus, førstehjælp, brandslukning mv.

Tidligere arbejde:

Tidligere selvstændig i egen virksomhed med 2 ansatte gennem 10 år, stifter af lokalungdomsklub, samt medlem af bestyrelsen gennem 20 år. Støtte og underviser på specialskole for elever med særlige behov og kontaktperson for en ung, samt tidligere arbejde inden for autoværkindustrien i 10 år.

Isaguru Celosse

Underviser

Jeg hedder Isaguru Celosse og jeg er en af kontaktpersonerne for Køkkenafdelingen. Jeg arbejder struktureret og med et anerkendende- og fænomenologisk syn til at skabe de bedste rammer for vores elever, og tilrettelægge aktiviteter og indsatser ud fra elevens nærmeste udviklingszone til at styrke positive forandringsprocesser i den unges liv.

Som kontaktperson står jeg sammen med min kollega i Køkkenafdelingen for den daglige kontakt med afdelingens elever, herunder også ugentlige elevmøder og udarbejdelsen af handleplaner. Herudover underviser jeg blandt andet i livredning, som finder sted i Lyngby svømmehal, og teoriundervisning i vores afdelinger. Livredertræningen er udover at være et godt motorisk udviklingsværktøj også certificerende til at arbejde i muglige praktikker i svømmehallen, også et værktøj til at give eleverne succesoplevelser med at rykke de personlige grænser. Jeg er også underviser på skolens fodboldhold, hvor vi træner og deltager i fire årlige turneringer for STU skoler. Herudover underviser jeg eleverne på skolens E-sportshold.

Uddannelse:

Uddannet socialpædagog fra UCSJ i Vordingborg, og certificeret instruktør i ART (aggression replacement training), som jeg ugentligt underviser eleverne i. I ART er en undervisningsmetode til at styrke elevernes sociale færdigheder, træne dem i følelses- og vredesregulering, og moralsk ræsonnement.

Hanna Kristine Rosenqvist

Teamleder

Jeg er teamleder på Skolen Hjuldamperen for Køkken afdelingen og Taarbæk afdelingen.

Jeg er på Hjuldamperen med til at guide, støtte og coache underviserne ift. deres arbejde med eleverne i Køkken og i Taarbæk afdelingen. Jeg vil også være deltagende i undervisningen for at lærer eleverne bedre at kende. Mit primære fokus vil være, at jeg kan mærke at eleverne har det godt og trives i hverdagen, samtidig med at de udvikler sig i deres STU forløb

Uddannelse:

Diplomuddannelse i ledelse herunder Organisatorisk Coaching og Samtalen som redskab, Kursus i Følelsesmæssig intelligenscoaching, Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, Uddannet Sløjdlærer, samt Uddannelse i Visualiseret struktureret pædagogik og Certificeret instruktør i ART hos Art-Academy.

Tidligere arbejde:

Jeg har tidligere arbejdet 8 år på en specialskole, hvor jeg varetog rollen som specialskolelærer i udskolingen. Senere har jeg været med til at implementere og undervise på STU linjen og arbejde som kurator for STU elever. Derudover har jeg arbejdet som mentor, familierådgiver, samt konsulent for borgere inden for autismespektret. Jeg har ud over dette afholdt foredrag omhandlende Autisme for kommuner i Nordsjælland.

Ann Boserup

Underviser

Jeg har været ansat i fleksjob på skolen siden 2014. Min primære opgave for skolen er at træne de elever som går til synsmotorisk træning hos Roskilde synspleje (Se evt. mere info på www.roskildesynspleje.dk). Jeg sørger for den daglige træning samt fornyelse af øvelser ca. hver 3. uge i Roskilde. Træningen foregår fra mandag til torsdag, i weekender og ferier træner eleverne hjemme.

Uddannelse:

Kontoruddannet.

Aygül Gümüs

Underviser

Tilknyttet Skolen Hjuldamperen som underviser i køkken afdelingen.

Uddannelse:

Uddannet pædagog fra UCC Professionshøjskole og har en kanditat i pædagogisk sociologi fra Aarhus Universitet.

Sandra Troost

Underviser

Jeg har været tilknyttet Skolen Hjuldamperen som lærer i engelsk i Taarbaek afdeling, Taarbaek Køkken afdeling og Lyngby afdeling. Under engelsk undervisningen udvikler vi en række færdigheder: lytning, tale, læsning og skrivning. Vi starter hver undervisning ved at læse en del af en bog og opfordrer eleverne til at læse højt foran gruppen. For at udvide deres engelske ordforråd og at anvende engelsk grammatik arbejder eleverne individuelt med øvelser tilpasset deres personlige niveau. I slutningen af ​​undervisningen spiller vi et spil eller ser en video og diskuterer dette i gruppen. I engelskundervisningen fokuserer vi ikke kun på at udvide elevens ordforråd og på at lære ny grammatik, men vi prioriterer også at skabe en afslappet atmosfære, hvor eleverne føler sig velkomne til at tale, læse, stille spørgsmål og eksperimentere med dette smukke sprog.

Uddannelse:

Sociolog ved Ghent Universitet i 2001 og opnåede en læreruddannelse ved universitetet i Antwerpen i 2004. Før jeg kom til Danmark i 2016 havde jeg mere end 12 års erfaring i undervisning, coaching og empowerment af teenagere og unge i forskellige skoler i Belgien.

Nana K Rasmussen

Pædagogmedhjælper

Jeg har været tilknyttet Skolen Hjuldamperen siden 2013, hvor jeg primært har undervist elever i friluftsliv, svømning, botræning og ungdomsaktiviteter. Derudover har jeg fungeret som ”runner” for de ansatte og som ledsager for de unge i kurser og eksamener.

Uddannelse:

Serviceøkonom fra CPH business og igangværende uddannelse til Diakon og Socialpædagog.

Ida Kunckel

Økonomikonsulent

Jeg har været tilknyttet Skolen Hjuldamperen siden skolens start i 2009, hvor jeg har løst opgaver inden for økonomi og regnskab, samt andre administrative opgaver.
I perioden 2011 til 2013 har jeg undervist elever i matematik, dansk og samfundsfag. Jeg har i denne periode også været mentor for flere elever, træning i offentlig transport mv.

Uddannelse:

Cand. Polit fra Københavns Universitet i 2012.

BILLEDER AF HVERDAGEN