Kultur og Aktivitetsfag

Kultur i dette fag skal forstås som et bredt område, der ikke er indsnævret til finkulturelle museumsbesøg, men favner et større felt.   

Faget bidrager til skolens grundlæggende indhold, ved at give eleverne oplevelser og læring, der fokuserer på kultureldannelse.

Kulturfaget skal vække elevernes nysgerrighed, og åbne deres horisont for nye områder, dette gøres ved at besøge udvalgte steder.

De forskellige besøg vil give eleverne en viden om, hvilke kulturelle tilbud der kan findes i København og omegn.

Faget skal motivere eleverne til selv at benytte sig af kulturelle tilbud.

Udover at eleverne opbygger en viden om kulturelle tilbud, vil faget også ruste eleverne til at kunne tage stilling, analysere og reflektere over det de oplever.