Udgivelse af Unge ART manual

Det er med stor glæde at vi kan præsentere udgivelsen af vores Unge ART manual, som er lavet i tæt samarbejder med Jens Fokdal fra ART Academy.

Manualen kan læses HER i et begrænset omfang. Den vil kunne købes fysisk eller elektronisk fra uge 10. For nærmere information om køb af manualen kontakt skolen@hjuldamperen.dk

OM UNGE ART MANUALEN
ART modellen er, med denne ungemanual, kommet ind på Skolen Hjuldamperen, som et fast pædagogisk undervisningsredskab. Manualen skal bruges til at uddanne Hjuldamperens unge mennesker i at kunne træne andre unge efter ART modellen. De unge har gennem arbejdet med modellen og udarbejdelsen af manualen tilegnet sig øget selvindsigt og forståelse af andre, lært sig nye og mere hensigtsmæssige måder at kommunikere med andre og fået et større sprogligt repertoire omkring egne følelser, holdninger og meninger. Dette har stor betydning for den enkelte unges muligheder for at indgå i venskaber, kommunikere med forskellige mennesker og sortere godt og skidt fra hinanden.
Mange af de unge har helt konkret tilegnet sig nye sociale færdigheder, en bedre følelses- og vredes- regulering og lært at ræsonnere omkring egne og andres følelser og handlinger. Dette har betydet, at de unge har følt sig accepterede, anerkendte og vellidte. De har udviklet et øget selvværd og en øget selvtillid, hvilket kan være, netop det der skal til, for at hjælpe de unge til en lys fremtid i samspil med andre.

Læs manualen ved at trykke på billedet