OM SKOLEN

Hjuldamperen er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), der tilbyder  uddannelse for unge med særlige behov, i alderen 16 til 25 år. Derudover er skolen godkendt til beskyttet beskæftigelse, fritid – og aktivitetstilbud og andre forløb mv. Se mere under andre tilbud.

Vi ønsker, at eleven tilegner sig forståelse, indsigt og respekt for samfundets grundregler og forberedes til et positivt og konstruktivt voksenliv.

Skolen har et læringsmiljø, hvor eleverne tilegner sig viden og erfaring gennem oplevelser, interne og eksterne praktikker samt undervisning. Alle forløb på Hjuldamperen tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde med den unges kommune og den unge selv.

Vi ønsker, at de unge skal udvikle drivkraft, selvindsigt, godt selvværd og selvforvaltning.

De unge tilegner sig igennem deres uddannelse reelle arbejdsrelevante kompetencebeviser. Der tilbydes bl.a. livredderkurser, hygiejnekurser, førstehjælp, speedbådscertifikater, motorsavskurser.

Eleverne undervises og trænes i sociale, personlige og faglige færdigheder. Vi anvender evidensbaseret viden og metoder.

På Hjuldamperen udvikler vi kompetencer, der skal til for at få et godt og aktivt voksenliv.

Download vores STU folder her.
Download vores Beskæftigelses-, samværs- og aktivitetstilbud her

LÆS MERE OM SKOLEN