Vores personale

Mød vores personale

Vores visioner

Vi ønsker, at de unge skal opleve, at det skal være sjovt og glædesfyldt at lære. Mange kan huske, da vi startede i skolen og havde en drivkraft til at lære, bare fordi, det var sjovt i sig selv.

Vi ønsker at give de unge en oplevelse og en erfaring af, at det at lære er sjovt og værdifuldt. Vi ønsker, at Hjuldamperens unge skal opleve at blive mødt, set og anerkendt af deres omgivelser og komme frem til, at det meste er muligt. Som Pippi Langstrømpe udtalte, da nogen spurgte hende: ”Kunne du godt finde ud af det?” Hun svarede: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt.”

Vi tror på, at alle unge gør det bedste de kan ud fra de forudsætninger, de måtte have på et givent tidspunkt. Vi vil gerne arbejde med at give disse unge lysten til at lære. Næsten alle børn har, når de starter i folkeskolen, en nysgerrighed og motivation for at lære, men mange mister denne lyst undervejs og nogle udvikler en adfærd, der er hæmmende for udvikling og uddannelse.

Vores grundlæggende intention er, at alle elever på Hjuldamperen skal uddannes så langt deres kvalifikationer og ressourcer rækker.  Vi vil arbejde for at uddannelsen hos os giver adgang til beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller fører til videre uddannelse. Vi vil sørge for at have et veluddannet personale og at vi løbende opdaterer vores viden. Vi vil deltage i netværk, kurser og videre uddannelser, så vi kan tilbyde vores unge de allerbedste undervisere.

Vores grundlæggende intention er , at vi insisterer på, at ville lære vores unge noget vigtigt og har ambitioner for de unge i forhold til deres liv, fremtid og udvikling.

Uddannelsen på Hjuldamperen bliver individuelt tilrettelagt efter den enkeltes unges behov.

Jette Bach

Forstander og stifter af Skolen Hjuldamperen 2009

Skolens pædagogiske direktør og uddannelsesleder. Er sammen med Anders Flindt initiativtager og stifter af Hjuldamperen 1. august 2009 og har i alt arbejdet med STU i 15 år. Heraf 13 år som leder.

Opgaverne på Hjuldamperen er at være uddannelses leder og sikre, at de unge får en god og optimal STU-uddannelse. Etablere praktikker og deltager endvidere i undervisningen og samværet med de unge og er derudover en del af ledelsen på skolen.

Uddannelse:

Børnehavepædagog, Tårnby Børnehave seminarium, Årskursus indenfor ledelse på socialpædagogisk højskole, Organisations coach diplomuddannelse, K-Nord Lyngby, Certificeret instruktør i ART, Art-Academy (aggression replacement training). ART er en undervisningsmetode til at styrke elevernes sociale færdigheder, træne dem i følelsesregulering, og moralsk ræsonnement, Informatik 1 og 2 på AMU, medicin kurser, derudover mange andre kurser inden for målgruppen, uddannet fodboldtræner i DBU. Har arbejdet med STU uddannelse siden 2007 og har tidligere være med til at starte STU-uddannelsen for en specialskole i Nordsjælland fra 2007 –2009. Har været kursusleder, foredragsholder, forfatter, delfin assisterende terapeut udd. I USA mv.

Tidligere arbejde:

Har arbejdet- og erfaring med mennesker med særlige behov siden 1980 i alt 42 år.
Tidligere arbejde som praktikvejleder, kurator og underviser for unge med særlige behov på en specialskole, samt arbejde som sagsbehandler, hjemmehos’er og kontaktperson for familier og unge. Har været med til at lave flere projekter b.la. i USA og gået Caminoen. Hærvejen med piger med særlige behov. Har arbejdet i en årrække på CP-børnehaven og har kendskab og uddannelse til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.
Har i tidligere arbejde været afdelingsleder på et bosted for voksne udviklingshæmmede i 15 år.
Derudover været med i opstarten af flere specialskoler og institutioner i København.
Tidligere haft egen café i Dyrehaven i Klampenborg.

Anders Flindt

Administrativ leder og stifter af Skolen Hjuldamperen 2009

Skolens administrative direktør. Er sammen med Jette Bach initiativtager og stifter af Hjuldamperen 1. august 2009 i alt 13 års ledelseserfaring med STU-uddannelsen.

Har 15 års erfaring med unge med særlige behov og har 10 års erfaring med arbejde i ungdomsklub med lokale unge. Stifter af Hjuldamperens bosted fra 2012-16 og oprettelsen af Hjuldamperens SEL §103 0g 104 tilbud fra 2014.

Opgaverne består af drift, ledelse, administration af Hjuldamperens Forlag, samt andre administrative opgaver. Dertil kommer undervisning af eleverne inden for værksted, træ og metal, speedbåd og sejlads, certifikater i gaffeltruck, motorsav mfl., samt indenfor det grønne område mv.

Uddannelse:

HG på Handelsskolen i Lyngby,1986 og automekaniker, Lyngby Teknisk Skole 1990.

Kurser: Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse, Arbejdsmiljø Eksperten, samt diverse pædagogiske kurser og temadage, særlig sensitiv, plan b og pædagogisk teori med Jenny Bohr, og fødevarehygiejne certifikat, gaffeltruckkursus, motorsavskursus, førstehjælp, brandslukning, speedbåd, VHF-Radio, mv.

Tidligere arbejde:

Tidligere selvstændig med egen virksomhed og ansatte gennem 10 år, stifter af lokal ungdomsklub, samt medlem af bestyrelsen gennem 20 år. Støtte og underviser på specialskole for elever med særlige behov og kontaktperson for unge i Helsingør, samt tidligere arbejde inden for auto-industrien igennem 10 år.

Jenny Bohr

Konsulent, på Hjuldamperen siden 2011

Som konsulent på Hjuldamperen, arbejder jeg med opkvalificering af medarbejderne omkring skriftlighed/pædagogisk dokumentation samt kognitivvenlig pædagogik, de 10 H’er, struktureret pædagogikvisualisering og omverdens-strukturering og samarbejdsbaseret problemløsning. Afholder kurser for personalet i plan b og samarbejdsbaseret problemløsning.

Herudover har jeg, i perioder Plan B-samtaler med enkelte elever og tilbyder også træning med frontal-Biofeedback. Læs mere om dette på www.jb-cps.dk eller www.hjernecentrum.dk

Uddannelse:

Kognitionskonsulent Jenny Bohr er uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og uddannet Advanced trainee, i Collaborative Problem Solving, Boston, Mass. Jenny har de senere år fungeret som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet for både fagfolk og pårørende. Jenny har skrevet bøgerne ”Problemløsende Inklusion” og ”Samarbejdsbaseret problemløsning”.

Jens Fokdal

Konsulent, på Hjuldamperen siden 2016

Lektor Jens Fokdal fra Art Academy er tilknyttet som konsulent på undervisningen omkring uddannelse og certificering af skolens ansatte i metoden ART. Der er på nuværende tidspunkt tre certificerede undervisere på Skolen Hjuldamperen, som står for den daglige undervisning i ART.

Jens Fokdal har i samarbejde med Hjuldamperen uddannet 9 unge på Hjuldamperens STU-uddannelse i 2018 – et projekt hvor eleverne alle blev certificeret i ART modellen og kan træne andre.

Projektet mundede ud i at vi i processen sammen med Jens Fokdal udarbejdede en bog (ART -Kunsten at lære nye sociale færdigheder, sig selv at kende og forstå andre ISBN 978-87-998785-0-5 fra Hjuldamperens forlag) som beskrev projektet og kan bruges i unge-art uddannelsen og undervisningen.

Samy Andersen

Underviser

Arbejdet fokuserer på den enkelte unges udtryk og kropssprog.

Det gælder om at få elevernes øjne op for, at de redskaber og værktøjer de har i forvejen, vække deres egen kreativitet og få dem til at forstå at de kan det hele, de har bare aldrig prøvet det før.

Det er også Samy der står for undervisningen i vores droneflyvning, afholder bordfodboldturneringer i vores Tipp-Kick bordfodbold for vores unge. Taler, læser og skriver dansk, engelsk, fransk, tysk, nederlandsk.

Uddannelse:

Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i København 1995-99.
Har spillet forestillinger på det Kgl. Teater, Odense Teaterhus, Østre Gasværk, Teatret Zeppelin og Betty Nansens.
Medvirket i TV serier som Rejseholdet, Hotellet og Livvagterne, såvel som i film som Drabet og Fukssvansen.
Uddannet filminstruktør og manuskriptforfatter på Kort- og dokumentar Filmskolen 2004-2005.

Har undervist i drama på nordsjællandsk STU i 2008 samt på Skolen Hjuldamperen siden 2009, hvor vi i 2010 producerede kortfilmen “Fight Night” med efterfølgende uddeling af ”Oscars” af Morten Grunwald til alle medvirkende.

Andreas Sørensen

Underviser

Andreas er tilknyttet vores STU i Lyngby-afdelingen.

Uddannelse:

Læreruddannelsen med linjefag i dansk, historie og religion, og med speciale i grundskolens mellemtrin og udskoling fra VIA University College.

Martin Pallis

Underviser

Martin er tilknyttet vores STU i Taarbæk-afdelingen.

Uddannelse:

Pædagoguddannelsen i Storkøbenhavn

Anders Rolf Clausen

Underviser

Anders er pt. tilknyttet  som vikar i Hjuldamperens samværs- og aktivitetstilbud for vores §103 og §104 unge, samt STU-elever på skolen Hjuldamperen, og underviser f.eks. i botræning og ungdomsaktiviteter.

Uddannelse:

Pædagoguddannelsen fra Københavns Professionshøjskole

Louise Thorndahl

Underviser

Louise er tilknyttet Hjuldamperens samværs- og aktivitetstilbud for vores §103 og §104 unge, samt STU-elever på skolen Hjuldamperen, og underviser i botræning og ungdomsaktiviteter.

Uddannelse:

Pædagoguddannelsen fra Professionshøjskolen Absalon.

Jytte Jensen

Underviser

Jytte er tilknyttet Hjuldamperens samværs- og aktivitetstilbud for vores §103 og §104 unge, samt STU-elever på skolen Hjuldamperen, og underviser i botræning og ungdomsaktiviteter.

Uddannelse:

Pædagoguddannelsen fra CVU Sjælland Slagelse, Håndarbejdslærer fra Håndarbejdes Fremmes Seminarium København, samt kursus som kostvejleder og sundhedscoach

Patrick Schou

Skolesekretær

Som Hjuldamperens skolesekretær, består arbejdet hovedsageligt i at udføre det administrative arbejde, som hører til en uddannelses institution. Endvidere er han Hjuldamperens arbejdsmiljørepræsentant, og bidrager til et godt og sikkert arbejdsmiljø på skolen. Det er desuden Patrick som har været med ved opstart af Hjuldamperens E-sporthold, og aktiviteter med de unge f.eks. fodbold, PS4 og computerspil.

Uddannelse

Uddannet administrationsøkonom og professionsbachelor i offentlig administration på Professionshøjskolen Metropol. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, for at kunne varetage arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant.

Tobias Weber-Andersen

Underviser

Har periodevis været tilknyttet Skolen Hjuldamperen som tilkaldevikar og friluftsmedarbejder siden 2009 og har stået for friluftsliv, kultur og aktivitetsfag. Det kunne f.eks. være ture som museumsbesøg, udstillinger, kulturnat mv. Det kunne også være aktiviteter som klatring og kajakkurser mv.

Det er Tobias der klipper vores kortfilm, som f.eks. vores livredningsvideoer, gyserfilm mv.

Har gennem de sidste 11 år desuden drevet egen virksomhed Kayak Bar og Kayak Republic i København samt udviklet Miljøkajakken.

Pt. tilknyttet til konsulentarbejde på vores hjemmeside.

Uddannelse

Uddannet Idrætslærer og Friluftsvejleder fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Ida Kunckel

Økonomikonsulent

Har været tilknyttet Skolen Hjuldamperen siden skolens start i 2009, og har løst opgaver inden for økonomi og regnskab, samt andre administrative opgaver.

Har i perioden 2011 til 2013 undervist elever i matematik, dansk og samfundsfag. Har i denne periode også været mentor for flere elever, træning i offentlig transport mv.

Siden 2014 tilknyttet som administrativ, økonomisk rådgiver og konsulent.

Uddannelse:

Cand. Polit fra Københavns Universitet i 2012.