Skolen hjuldamperen

Uddannelsessted som tilbyder den 3 årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU

OM HJULDAMPEREN

Skolen Hjuldamperen er et uddannelsessted som åbnede i august 2009. Vi tilbyder b.la. den 3-årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU for unge i alderen 16 – 25 år.

Vi er et lille uddannelsestilbud der er beliggende to steder. Det ene er i Lyngby på Lyngbygårdsvej 98, og det andet i Taarbæk lidt nord for København. Vi er igennem årene vokset stille og roligt til at være en skole med plads til 25 STU-elever.

Vi tilbyder STU for unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse, fritids- og aktivitetstilbud, afklarende praktikker, dele af ressource forløb mv.
Alle forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med de unges kommuner, vejledere, pårørende og den unge selv.

På Hjuldamperen arbejder vi individuelt med de unge gennem tæt underviserstøtte, konkrete planer og målsætninger. Planerne og målsætningerne evalueres ofte og korrigeres i takt med de unges udvikling.
Vi har struktur, rammer, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, som gør, at eleverne trygt og roligt kan udvikle sig skridt for skridt frem mod et så selvstændigt voksenliv som muligt.

Hjuldamperen er et tilbud til unge, hvor de kan opnå de kompetencer, der skal til for at få et godt og aktivt voksenliv. Vi ønsker at uddanne de unge, så de efter endt uddannelse kan finde deres særlige plads på arbejdsmarkedet eller fortsætte i videre uddannelse.
Uddannelsen sigter endvidere mod, at eleverne skal udvikle sociale færdigheder, selvindsigt, godt selvværd, selvhjulpenhed, selvstændighed og selvforvaltning.

På Hjuldamperen arbejdes der med, at de unge igennem uddannelsen tilegner sig reelle arbejdsrelevante kompetencer. Der tilbydes b.la. livredderkurser, hygiejnecertifikat kurser, førstehjælp, speedbådscertifikater, ART certificering af unge, motorsavskurser og mange andre. Dertil kommer at vi samarbejder med masser af lokale virksomheder, FGU og andre relevante uddannelsestilbud.

Andre tilbud
Vi er godkendt af Lyngby-Taarbæk kommune til at kunne tilbyde beskyttet beskæftigelse efter §103 i serviceloven og aktivitets- og samværstilbud jvf. §104 i serviceloven.

Der føres tilsyn årligt – Læs den seneste rapport

Læs mere på tilbudsportalen.

Vores afdelinger

Afdelingen i Lyngby

Hjuldamperens afdeling i Lyngby ligger på Lyngbygårdsvej 98. Lokalerne er store og lyse og giver mulighed for mange typer udfoldelser af forskellig art.

Elevgruppen, der går her, er alle unge mennesker med brug for ro, struktur, genkendelighed, guidning og meget konkret undervisning.

Elevernes individuelle boglige færdigheder, samt skolemæssige baggrund er forskellig, og derfor er undervisningen individuelt tilrettelagt og i små grupper, hvor den enkelte følger sin personlige uddannelses- og forløbsplan, samt udfordrer – og udvikler sig på den bedst mulige måde.
Undervisningen er varierende, men aktiviteterne er gennemgående uge for uge. Der er visuelle dagsplaner og der er visuel struktur igennem dagen.
I Lyngby tilbyder vi et gennemstruktureret og visuelt støttet miljø. Der arbejdes med helt konkrete planer, som giver de unge mulighed for at tilegne sig helt konkrete færdigheder. Vi arbejder målrettet på at de unge tilegner sig grundlæggende sociale færdigheder og at de igennem den daglige undervisning tilegner sig mobilitet, selvtransport, ADL færdigheder, samt læse, skrive og tal færdigheder til brug for et velfungerende liv og dagligdag med selvhjulpenhed og selvstændighed som mål.

Vi er på biblioteket hver uge og der læses 20 -30 minutter dagligt.

Nyheder/ Ultra nyt dagligt.

Vi synger morgensang dagligt.

Dagen er delt op i 2 fagblokke. Her arbejds der med boglige fag, konkrete færdigheder, eks. samle skrald, naturundervisning, selvtransport, emnearbejde, tal og regning, byer, rejseplan, bibliotek, engelsk, dansk og matematik mv.

Bevægelse og motorisk træning.

Praktiske opgaver dagligt- støvsuge, tømme opvaskemaskine mv. i turnus.

Elevmøder og skolemøder ugentligt, for at skabe indflydelse og demokrati i egen hverdag.

Forældre kontakt.

Skema tilsendes og gennemgås hver dag/uge ved afslutningen af dagen.

bl.a. billedkunst og kreativ udvikling. Derudover tilbydes der motorik/sansetræning, IT-viden, skrive og sende e-mail, sms, ART undervisning/træning i sociale færdigheder, følelsesmæssig regulering og udvikling og moralsk empati. Herudover tilrettelægger vi fagrelaterede ekskursioner, hvor teoretisk forberedelse altid går forud for en tur.
Der arbejdes med samfundsforståelse, og der ses hver dag ultranyt, hvor der arbejdes med at skabe viden, og at de unge udvikler en mening om samfundet, verdensmålene mv. Derudover besøges årligt henholdsvis EU-huset, Folketinget, Vestforbrændingen, skolen i biografen, mv og vi deltager i skoletjenster i forskellige sammenhænge museer, mv.

Afdelingen i Taarbæk

Vores første afdeling i Taarbæk åbnede vi her på Taarbæk Strandvej 59 O med tre elever den 1. august 2009.

Det er disse lokaler der benyttes i undervisningen af Taarbæks elever.

Her foregår den daglige fagundervisning i:

 • Dansk og matematik
 • Historie/samfundsfag
 • Engelsk
 • ADL-træning, samt bo-undervisning
 • Økonomi, budget, E-Boks mv.
 • Religion
 • Film og videoredigering
 • E-Sport og PS4
 • IT
 • Socialtræning igennem ART undervisning
 • Kreative aktiviteter/ sy, male, smykker mv.
 • Værksted, cykel, træ og metal
 • Kost, sport og bevægelse
 • Madlavning, bagning – fødevare hygiejne.
 • Erhvervsvejledning, praktik og coaching
 • Virksomhedsbesøg og ekskursioner.
 • Klubaktiviteter og andre tilbud i fritiden.

I afdelingen har vi et rigtig godt og aktivt ungdomsmiljø, med meget opfindsomme og glade elever. Vi arbejder meget med dannelse, sociallæring og træning, hvilket afspejles i et godt og velfungerende uddannelsesmiljø.

Derudover findes et hav af muligheder og tilbud, samt valgfag ud af huset som eksempelvis:

 • Sprog (fransk, spansk, japansk)
 • Det grønne område
 • Fitness
 • Cykling, hockey, stikbold, fodbold
 • Musik/sang
 • Sejlads (kun sommer)
 • Ridning – Fortunen, Lyngby rideskole eller Mattssons.
 • Museumsbesøg –
 • Ture til folketinget, EU-huset, Vestforbrændingen mfl.
 • Praktik hos eksempelvis: gartner, fakta, Irma, børnehaver, ældre pleje, golfklub mv.
 • Besøg på bosteder, fritidsaktiviteter eks. Limone, Ulf, sportsklubber mv.

I afdelingen bliver der også arbejdet med en del fagligundervisning – matematik, dansk, samfundsfag, engelsk, pædagogik mm.
Vores elever er meget forskellige – fælles for dem alle er, at de indgår i det fællesskab der er i gruppen. Alle er gode til at respektere hinandens meninger og som skolekammerater giver de plads til alle i fællesskabet. Fælles for elevgruppen er også, at de er aktivt deltagende i undervisningen og hverdagen i afdelingen. Der er plads til både fagligundervisning, fx deltagelse i livredderundervisningen, praktikker, og ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Vi samarbejder med mange andre uddannelser, fritidsforeninger, skoler og har et stort virksomhedsnetværk. Vi samarbejder om eksamener, ordblindetest, fvu test, undervisning, samvær og aktiviteter mv.

Vi har udviklingskonsulenter tilknyttet og der arbejdes med neuropædagogik, ART og Flex som hukommelsestræning.

Vi er meget tæt på eleverne og har en glad og venlig tilgang i vores møde med vores unge og der tilbydes helt individuelle planer og rammer. Gruppe størrelsen er op til 10 elever – med faste pladser. Vi har struktur og genkendelighed i dagligdagen og vi træner eksekutive, hukommelses- og kognitive udfordringer som de unge i denne gruppe kan have.

Hjuldamperen fritid og aktivitet (Taarbæk Strandvej 59 P)

Her har vores aktivitets- og samværstilbud, samt vores beskyttet beskæftigelse til huse.

Vi har unge i samvær og aktivitetstilbud, samt beskyttet beskæftigelse i denne afdeling.

Tidligere var det en helt almindelig cafe, hvor vi servicerede byens borgere. De unge tilbydes mange forskellig aktiviteter igennem ugen.

De får tilsendt skema hver fredag med næste uges aktiviteter.

Der arbejdes med en times læsning, regning, engelsk, skrivning hver morgen.

De ser Ultranyt dagligt og de taler om nyhederne.

De unge skal til forskellige aktiviteter fra kl. 10 – 12, hvor der arbejdes i 2 grupper.

 1. Den ene gruppe i køkkenet hvor et hold fremstiller frokost, mødekaffe, laver rengøring, indkøb, bagning, hygiejne undervisning mv.
 2. Den anden gruppe laver pedelopgaver, deltager i arbejdet i Cottageparken for Naturstyrelsen, værksteds opgaver mv.

Der spises fælles frokost, hvorefter de vaskes op og rydder af efter turnus.

Eftermiddagen går med spil, kreative aktiviteter, E-Sport, individuelle opgaver og træning, socialt samvær, indkøb, bagning. mv.

De unge arbejder med udvikling af personlige- og sociale færdigheder, samt på at opnå så stor en selvhjulpenhed og selvstændighed som muligt.

Hjuldamperens Café tilbyder endvidere praktikpladser. Her tilbydes eleverne en praktik i en beskyttet og pædagogiske ramme, hvor de trin for trin kan tilegne sig viden og erfaring indenfor køkkenområdet og det grønne område. Vi lægger stor vægt på at praktikkerne er tilrettelagt helt individuelt i samarbejde med elevens kontaktlærer og cafeens personale. Der er tæt observation og dokumentation af elevens praktik og der arbejdes med muligheden for, om den unge evt. kan gå videre i en evt. lignende ekstern praktik. Miljøet i Cafeen giver en god mulighed for at eleverne tilegner sig forskellige kompetencer.

I vores Cafe tilbydes eleverne fra især Lyngby-afdelingen en praktik i en beskyttet og pædagogisk ramme, hvor de unge trin for trin kan tilegne sig viden og erfaring inden for køkken, eller det grønne område. Vi lægger stor vægt på, at praktikkerne er tilrettelagt helt individuelt og håndholdt i samarbejde med elevens kontaktlærer og cafeens personale.

Der er tæt observation og dokumentation af elevens praktik. Ofte er de interne praktikker de første praktikker i et uddannelsesforløb på Skolen Hjuldamperen. I nogle tilfælde fortsætter den unge i en langvarig praktikperiode i cafeen, når det giver mening i uddannelsesplanen.

Vi bruger også cafeen til sociale aktiviteter og en gang imellem er der åbent udenfor skolens almindelige åbningstid.

Kontor og pædagogiske center (Taarbæk Strandvej 59)

I disse lokaler ligger vores kontor og pædagogiske center, hvor vi har også har IT og E-Sport undervisning, samt kraniosakralterapi og ene undervisning, hvis vores elever har brug for dyb koncentration og rolige omgivelser.

BILLEDER AF HVERDAGEN