Visitation

I er altid velkomne til at besøge skolen Hjuldamperen.

Kunne en STU uddannelse været noget for dig, så skal du henvende dig til din kommune eller uu vejledning i dit område for at få afklaret om du er i målgruppen til en sådan uddannelse. Kun unge imellem 16 -25 år der ikke kan modtage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem med støtte, kan komme i betragtning til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU.

Visitation til STU uddannelsen foregår ved at den unge eller forældre henvender sig til den unges UU-vejleder i kommunen for at høre om den unge er i målgruppen for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU. Der skal udarbejdes indstillingspapirer og disse bliver sendt til det udvalg i den unges kommune som bevilger uddannelsen. (Det er UU vejleder/  STU vejleder i den unges kommune der udarbejder disse papirer i samarbejde med den unge, pårørende mv.)

Herefter kan UU-vejlederen rette henvendelse til Hjuldamperen for at høre om vi har plads og mulighed for at tilbyde den unge en STU uddannelse. Der kan herefter aftales et besøg på skolen, oftest med den unge samt uu-vejleder, men forældre og familie er også meget velkomne til at deltage på dette besøg.

Efter besøget afventes bevilling og det besluttes om den unge skal påbegynde STU uddannelsen på Hjuldamperen.

Når uddannelsen er bevilget retter UU-vejlederen eller bevilgende myndighed henvendelse til Hjuldamperen og en planlægning går i gang omkring start på skolen Hjuldamperen.